Hlavný partner


Hlavným partnerom divadla v roku 2018 je FOND NA PODPORU UMENIA.


FPU:
V roku 2018 FPU podporilo uvádzanie repríz repertoáru divadla, prezentácie inscenácií v zahraniči a naše členstvo v medzinárodných sietiach TEH a IETM.

Partneri


Mesto Košice
V roku 2018 naše aktivity podporilo sumou 2.000,- eur.


ONOMATOPOJE
Zvukomalebné štúdio, ktoré nám pomáha so zvukom obrazom a niekedy aj s malebnosťou generálne.


436
Grafické štúdio, ktoré ukrýva herecký potenciál a na jeho nápady nedáme dopustiť.

Visual identity NA PERÓNE by 436


ROVÁS
Partner, ktorý dlhodobo podporuje našu činnosť poskytovaním prístupného a suchého skladového priestoru.
Tabačka Kulturfabrik

Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach.

Sme členmi


ANTENA

Sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

The network of cultural centres and organisations, which operates in the field of independent arts&culture of Slovakia.


International Network for Contemporary Performing Arts

Medzinárodná sieť pre súčasné performatívne umenie.

International network for contemporary performing arts.


Trans Europe Halles

Európska sieť kultúrnych organizácií iniciovaných občanmi a umelcami.

Europe-based network of cultural centres initiated by citizens and artists.