O divadle

NA PERÓNE je profesionálnym nezávislým divadlom, ktoré v Košiciach kontinuálne pôsobí a tvorí od roku 2005. Počas týchto rokov prešlo rôznymi obdobiami a vývojom v rámci svojej vnútornej organizácie aj spôsobu umeleckej výpovede. Svoje umelecké spektrum postupne rozšírilo o performace, happeningy a rozmanité workshopové projekty prepájajúce rôzne druhy umenia. Motívom vzniku inscenácií je potreba reagovať na citlivé témy, vyjadriť svoj názor/pocit. Provokatívnym spracovaním tém divadlo búra bariéru medzi javiskom a hľadiskom - divák si nikdy nie je istý či je divákom alebo hercom.

V repertoári divadla sa nachádzájú autorské predstavenia pre dospelých i medzinárodné projekty so silnou autorskou výpoveďou zakladajúcich členov. NA PERÓNE svoju činnosť orientuje na kolektívnu autorskú tvorbu a je v prvom rade autorským divadlom.

Súčasťou tvorivého tímu divadla je množstvo externých, viac či menej stálych spolupracovníkov. K téme nového predstavenia NA PERÓNE stále hľadá správneho partnera - režiséra, výtvarníka, hudobníka, alebo iného spolupracovníka. Vďaka tomu súbor nestráca dynamiku a v interakcii s novými tvorcami sa neustále rozvíja, ale zachováva si pri tom istý rukopis na ktorý sú “jeho diváci” zvyknutí. Vo svojich dielach inovatívne spracováva témy, ktoré sú tvorcom bytostne blízke, ku ktorým majú potrebu vyjadriť sa a ktoré chcú ponúknuť na diskusiu aj divákovi.

Vo všetkých repertoárových inscenáciách je vidieť programové prepojenie slova a scénického pohybu. V jednej prevažuje to, v druhej ono avšak ich vzajomné dopĺňanie a podmienka synergie je čitateľná vo všetkých dielach - pohybových i v tých založených na texte.

V súčasnosti má divadlo za sebou 17 premiér repertoárových inscenácií, z ktorých 5 je súčasťou ich aktuálneho repertoáru, zájazdy a účasť na divadelných festivaloch v Česku, Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, Nemecku, Bulharsku, Nórsku, Anglicku, USA, spoluprácu s množstvom organizácií a jednotlivcov pôsobiacich na poli umenia na Slovensku aj v zahraničí.