Nebľaboc

 Intenzívny workshop komunikačných schopností 6 hodín | 2 lektori | min. 10 / max. 15 účastníkovNEBĽABOC! je interaktívny, intenzívny tréning osobného rozvoja. Využíva základné herecké techniky, ktorými pomáha zlepšovať komunikačné schopnosti. Je určený všetkým, ktorí túžia využívať širšie možnosti svojho tela, dychu, reči a hlasu ako pracovného nástroja a výrazového prostriedku. Často totiž nie je podstatné ČO človek hovorí, ale AKO.„NEBĽABOC! si dáva za cieľ účastníka naučiť, ako využívať svoj telesný, dychový, rečový a hlasový aparát správne, aby v rámci osobnej aj pracovnej komunikácie boli poskytnuté informácie nielen vypovedané, ale aj zrozumiteľné. Okrem iného ponúka nástroje na zvládnutie verejnej prezentácie a poskytuje návod ako sa na ňu pripraviť. Sebaisté vystupovanie vedie k zlepšeniu bežného života, stáva sa jeho nevyhnutnou súčasťou, zvyšuje charizmu a vedie k všeobecnému porozumeniu a vzájomnej slušnosti.

Lektori: Mgr.art Jana Wernerová, Mgr.art Peter Kočiš

kontakt: +421 904 920 581, +421 948 158 023

Na váš workshop som sa prihlásil, lebo často ako fotograf pracujem s ľudmi a mal som pocit že mi pri fotografovaní ľudia nerozumejú, že si niečo bľabocem za foťákom. Tak som sa rozhodol že s tým musím niečo spraviť a váš workshop mi veľmi pomohol, moja reč získala ráznosť a jasnosť, ale čo mňa osobne veľmi prekvapilo, že sa zmenil aj môj celkový prejav, spôsob komunikácie, uvoľnenie stresu na pľaci a robenie si srandy zo seba samého.

Šymon Kliman, fotograf

Mám firmu na sprevádzanie turistov. Komunikácia s ľuďmi najdôležitejším bodom mojej práce. Workshop Nebľaboc bol príjemne a užitočne stráveným časom. Vďaka nemu oveľa menej počúvam slová ako "čo?" "prosím?" "ešte raz" “hlasnejšie”. 

Igor Kupec, grafický designér a copywriter

Nezrozumiteľne hovoriť, či chybne artikulovať ma už naozaj nebavilo a aj keď by sa mi esťe zišlo zopakovať si stretnutie, workshop Nebľaboc, ako aj jeho pedagógovia dokonale naplnili moje očakávania. Hlavným prínosom v rámci workshopu boli pre mňa využívané metódy popretkávané s praktickými skúsenosťami pedagógov. Najzaujímavejšie zistenie? Že sa dá relatívne jednoducho pracovať s hlasom. Cieľavedome rozvíjanie a cibrenie nášho prejavu považujem za nesmierne dôležité. Najmä ak sa to deje pod profesionálnym vedením, úprimne a nenútene v uvoľnenej atmosfére. Vrelo odporúčam! 

Vladimír Michalko, choreograf, pedagóg

S workshopom som bol nadmieru spokojný. Išlo o formát, ktorý by mal byť samozrejmosťou už v školách, nakoľko si mnohokrát myslíme, že sa vyjadrujeme v poriadku, no skutočnosť je často horšia. Prejav sa dá trénovať a cibriť, ako svaly v posilňovni. Odporúčam každému, bolo to zábavné, malo to štrutúru a hlavne to bolo praktické.

Oliver Nemčík, zakladateľ a inštruktor dajsadokopy.sk

Workshop veľmi odporúčam, pretože je vedený nenásilnou a hravou formou, a aj jeho kratšie trvanie stačí na to, aby si človek zažil rôzne zaujímavé cvičenia a osvojil jednoduché praktiky, ktoré môže použiť v praxi. Je to tiež zriedkavá príležitosť vyskúšať si svoje hlasové možnosti v bezpečnom a podporujúcom prostredí. Častokrát, keď potrebujem niečo povedať na verejnosti, si spomeniem na zážitky z neho, čo mi pomáha sa menej stresovať a zrozumitelnejšie prejavovať.

Slavo Uhrin, IT špecialista, fotograf a lektor zážitkového vzdelávania

Rétorické schopnosti, ktorých rozvoj naše školstvo pozoruhodne zanedbáva, sa samozrejme nedajú získať za dva dni, ale je možné dostať správny impulz. S prekvapením zistíte, že ste sa zbavili zábran. Zrazu dokážete zrevať tak, že sa sami zľaknete, zistíte, že zvládate jazykové cvičenia bez polámaného jazyka a čo je najdôležitejšie, tí ľudia vás nenápadne dotlačia k tomu, že sa postavíte pred publikum a zreteľne prednesiete reč. Zábavnou formou prekročíte hranicu studu. Mne to veľmi pomohlo. Dávam si pozor, poriadne dýcham, nikam sa neponáhľam a nešepkám. Možno aj preto na mojich literárnych večeroch už dlho nikto nezaspal. 

Beata Beregrad Grünmannová, spisovateľka

V detstve som veľmi rada verejne čítala, zúčastňovala som sa recitačných súťaží a preto som si nikdy nemyslela, že mám problém s hlasom a hovoreným slovom. Keď som sa dostala na na pozíciu, kedy musím verejne prezentovať pred rôznymi skupinami ľudí, v priestoroch s rôznou akustikou, zistila som, že moj netrénovaný hlas prešiel zmenou a verejné rozprávanie sa stalo pre mňa nielen psychicky, ale aj fyzicky náročné. Zvonku som bola upozorňovaná, že rozprávam veľmi potichu, a ja som mala problémy s dýchanim, artikuláciou a trémou. Prihlásila som sa na workshop Nebľaboc, ktorý bol skvelou skúsenosťou nielen preto, že som sa naučila spôsoby, techniky a cvičenia, ktoré pri dôslednom tréningu môžu naozaj výrazne zlepšiť hlas a verejný prejav, ale aj pre zistenie, že tento problém nemám len ja. Jana a Peťo sú skúsení lektori a vedú workshop na veľmi profesionálnej úrovni v odľahčenej a zábavnej atmosfére a preto si ho ešte určite zopakujem. 

Dorota Kenderová, intermediálna umelkyňa, riaditeľka Východoslovenskej galérie