Nebľaboc

 Intenzívny workshop komunikačných schopností 6 hodín | 2 lektori | min. 10 / max. 15 účastníkov

Na kurz sa môžete prihlásiť na tomto LINKU


NEBĽABOC! je interaktívny, intenzívny tréning osobného rozvoja. Využíva základné herecké techniky, ktorými pomáha zlepšovať komunikačné schopnosti. Je určený všetkým, ktorí túžia využívať širšie možnosti svojho tela, dychu, reči a hlasu ako pracovného nástroja a výrazového prostriedku. Často totiž nie je podstatné ČO človek hovorí, ale AKO.„NEBĽABOC! si dáva za cieľ účastníka naučiť, ako využívať svoj telesný, dychový, rečový a hlasový aparát správne, aby v rámci osobnej aj pracovnej komunikácie boli poskytnuté informácie nielen vypovedané, ale aj zrozumiteľné. Okrem iného ponúka nástroje na zvládnutie verejnej prezentácie a poskytuje návod ako sa na ňu pripraviť. Sebaisté vystupovanie vedie k zlepšeniu bežného života, stáva sa jeho nevyhnutnou súčasťou, zvyšuje charizmu a vedie k všeobecnému porozumeniu a vzájomnej slušnosti.

Lektori: Mgr.art Jana Wernerová, Mgr.art Peter Kočiš

kontakt: +421 904 920 581, +421 948 158 023

Na váš workshop som sa prihlásil, lebo často ako fotograf pracujem s ľudmi a mal som pocit že mi pri fotografovaní ľudia nerozumejú, že si niečo bľabocem za foťákom. Tak som sa rozhodol že s tým musím niečo spraviť a váš workshop mi veľmi pomohol, moja reč získala ráznosť a jasnosť, ale čo mňa osobne veľmi prekvapilo, že sa zmenil aj môj celkový prejav, spôsob komunikácie, uvoľnenie stresu na pľaci a robenie si srandy zo seba samého.

Šymon Kliman, fotograf

Mám firmu na sprevádzanie turistov. Komunikácia s ľuďmi najdôležitejším bodom mojej práce. Workshop Nebľaboc bol príjemne a užitočne stráveným časom. Vďaka nemu oveľa menej počúvam slová ako "čo?" "prosím?" "ešte raz" “hlasnejšie”. 

Igor Kupec, grafický designér a copywriter

Nezrozumiteľne hovoriť, či chybne artikulovať ma už naozaj nebavilo a aj keď by sa mi esťe zišlo zopakovať si stretnutie, workshop Nebľaboc, ako aj jeho pedagógovia dokonale naplnili moje očakávania. Hlavným prínosom v rámci workshopu boli pre mňa využívané metódy popretkávané s praktickými skúsenosťami pedagógov. Najzaujímavejšie zistenie? Že sa dá relatívne jednoducho pracovať s hlasom. Cieľavedome rozvíjanie a cibrenie nášho prejavu považujem za nesmierne dôležité. Najmä ak sa to deje pod profesionálnym vedením, úprimne a nenútene v uvoľnenej atmosfére. Vrelo odporúčam! 

Vladimír Michalko, choreograf, pedagóg

S workshopom som bol nadmieru spokojný. Išlo o formát, ktorý by mal byť samozrejmosťou už v školách, nakoľko si mnohokrát myslíme, že sa vyjadrujeme v poriadku, no skutočnosť je často horšia. Prejav sa dá trénovať a cibriť, ako svaly v posilňovni. Odporúčam každému, bolo to zábavné, malo to štrutúru a hlavne to bolo praktické.

Oliver Nemčík, zakladateľ a inštruktor dajsadokopy.sk

Workshop veľmi odporúčam, pretože je vedený nenásilnou a hravou formou, a aj jeho kratšie trvanie stačí na to, aby si človek zažil rôzne zaujímavé cvičenia a osvojil jednoduché praktiky, ktoré môže použiť v praxi. Je to tiež zriedkavá príležitosť vyskúšať si svoje hlasové možnosti v bezpečnom a podporujúcom prostredí. Častokrát, keď potrebujem niečo povedať na verejnosti, si spomeniem na zážitky z neho, čo mi pomáha sa menej stresovať a zrozumitelnejšie prejavovať.

Slavo Uhrin, IT špecialista, fotograf a lektor zážitkového vzdelávania

Rétorické schopnosti, ktorých rozvoj naše školstvo pozoruhodne zanedbáva, sa samozrejme nedajú získať za dva dni, ale je možné dostať správny impulz. S prekvapením zistíte, že ste sa zbavili zábran. Zrazu dokážete zrevať tak, že sa sami zľaknete, zistíte, že zvládate jazykové cvičenia bez polámaného jazyka a čo je najdôležitejšie, tí ľudia vás nenápadne dotlačia k tomu, že sa postavíte pred publikum a zreteľne prednesiete reč. Zábavnou formou prekročíte hranicu studu. Mne to veľmi pomohlo. Dávam si pozor, poriadne dýcham, nikam sa neponáhľam a nešepkám. Možno aj preto na mojich literárnych večeroch už dlho nikto nezaspal. 

Beata Beregrad Grünmannová, spisovateľka

V detstve som veľmi rada verejne čítala, zúčastňovala som sa recitačných súťaží a preto som si nikdy nemyslela, že mám problém s hlasom a hovoreným slovom. Keď som sa dostala na na pozíciu, kedy musím verejne prezentovať pred rôznymi skupinami ľudí, v priestoroch s rôznou akustikou, zistila som, že moj netrénovaný hlas prešiel zmenou a verejné rozprávanie sa stalo pre mňa nielen psychicky, ale aj fyzicky náročné. Zvonku som bola upozorňovaná, že rozprávam veľmi potichu, a ja som mala problémy s dýchanim, artikuláciou a trémou. Prihlásila som sa na workshop Nebľaboc, ktorý bol skvelou skúsenosťou nielen preto, že som sa naučila spôsoby, techniky a cvičenia, ktoré pri dôslednom tréningu môžu naozaj výrazne zlepšiť hlas a verejný prejav, ale aj pre zistenie, že tento problém nemám len ja. Jana a Peťo sú skúsení lektori a vedú workshop na veľmi profesionálnej úrovni v odľahčenej a zábavnej atmosfére a preto si ho ešte určite zopakujem. 

Dorota Kenderová, intermediálna umelkyňa, riaditeľka Východoslovenskej galérie