Step by step 5 - site specific

STEP BY STEP je produkciou vo verejnom priestore, produkciou ktorá je vďaka medzinárodnej pestrosti tvorivého a hereckého tímu komunikatívna v európskom kontexte. STEP BY STEP je vizuálnym predstavením s rôznymi hereckými aj umeleckými jazykmi. Prechádza rôznymi časťami verejného priestoru ako reinterpretovanej divadelnej scény a pracuje s témami: exil, ľudské práva, sloboda, cenzúra. Projekt STEP BY STEP je medzinárodnou tvorivou spoluprácou dvoch nezávislých divadelných skupín. Takýchto dlhodobých spoluprác s reálnym výstupom nevzniká v našich zemepisných šírkach veľa. Posledná repríza sa uskutočnila 25 a 26.10. 2013 v Lyone. 

Réžia: Nathalie Veuillet

Video animácie: Judith Lesur

Svetlo: Timothy Marozzi

Hudba a zvuk: J.B. Pendola / Wilfrid Haberey

Video a projekcia: Nicolas Maisse

Scénografia: Samicha Mekrelouf

Účinkujú: Peter Kočiš, Zuzana Psotková, Jana Wernerová, Jana Varhalíková, Peter Baník, Ariadna

Vendelová, Sigue Sayouba, Simon Marozzi, a ďalší dobrovoľníci z radov študentov herectva