Kom in - site specific

Zámerom projektu je nadviazať na predcházajúce aktivity združenia a pokračovať v reálnom naplňaní myšlienky vzájomného zbližovania sa a posilňovanie cezhraničných vzťahov prostredníctvom umenia a tém, ktoré rezonujú v zmiešaných Slovensko – Maďarských oblastiach a sú spoločné pre celý višegradsky región. Počas projektu budú umelci mať k dispozícii komín a budovu s ním spojenú. Budú využívať materiály ktoré priestor ponúka. V areáli bývalého štátneho majetku v Tornali prebehne multimediálny performance - spoločné dielo všetkých zúčastnených umelcov pre ktorých sa toto miesto na sedem dní stane priestorom pre vzájomnú tvorivú spoluprácu medzi performermi, hudobníkmi, dizajnérmi, maliarmi, sochármi, street-artermi, hercami, tanečníkmi, filmármi a fotografmi. Umelci prostredníctvom site specific tvorby oživia areál a jeho dominantu - komín, ktorý pre nich bude východiskom tvorby na tému komunikácia. 

Autor, dramaturgia, réžia: Mgr. art Peter Kočiš PR: Zuzana Čičová Film: Palko Matia, Ľuboš Bišto, Matej Juhár Performance: Zuzana Psotková, Jana Wernerová, Kristína Hlavatá /CZ/, Judit Lax, Andrea Milthner / UK/, Jan Komárek/ CZ/, Michal Turek /CZ/, Linda van Dalen /NL/, Anna Kočišová DJs: Funklore /PL/, L-za /FR/ Street art: Viktor Fehér, Petra Housková Nové médiá: Beata Kolbašovská, Tibor Nagy Grosso /HU/, Jakub Pišek Priestorové inštalácie: Zuzana Kutašová, Jozef Suchoža Grafický dizajn: Jozef Tušan, Technická podpora: Róbert Farkaš, Matúš Taraba, Lubomír Werner, Lucie Brožková, foto: Robert Farkaš, Matúš Taraba, Tomáš Kmeť, Tibor Nagy, Dávid Hanko

 
   
       
       

Subscribe

       
* indicates required
               
           
                                           
       
   

Hlavní partneri

Partneri

Podporili nás pri prestavbe

Sme členmi

Ďakujeme za pomoc

Daniela Hlinková · Ema Garajová · Tomáš Tajták · František Vasiľ · Peter Matia · Gabriel Podolinský · Michal Kačmár · Ivana Kačmárová · Kristína Sekeráková · Marián Bodis · Jaro Ladič · Linda van Dalen · Viktor Feher · Monika Suchánska · Libor Pacek · Patrik Lux · Dávid Benko · Lucie Brožková · Karol Babal · Peter Tóth · Sára Šmelková · Anna Suráková · Nikola Gánovská · Lukáš Lipčák · rodina Hamráková · Midfield Studio