Hranica/Határ - site specific

Zámerom projektu bolo umením oživiť opustenú hranicu, ktorá stratila svoj význam, dôležitosť a poslanie, spojiť tvorivé sily devätnástich umelcov z krajín V4 /výtvarníkov, filmárov, hudobníkov, hercov, tanečníkov, rezbárov / a počas týždňa zmeniť surový priestor opusteného hraničného prechodu na miesto obrazov, nápadov a výpovedí o spôsobe chápania hraníc ako takých v kontexte jednotlivca a jeho osobnosti. Divácky zaujímavý bol nielen samotný záverečný multimedialny performance, ale aj predchádzajúce dni príprav. Výsledkom bol pocit spolupatričnosti s umelcami a ostatnými divákmi. Samotný performance bol autorstvom viacerých umeleckých skupín. Každá z nich používa k vyjadreniu témy rôzny tvorivý materiál, túto rôznorodnosť počas 4 dní pretavila do kompaktného, pôsobivého celku, ktorý využil možnosti ponúknuté priestorom. 

Dramaturgia/Réžia: Peter Kočiš (SK), Socha: Fenas István (HU), Arpád Cselényi (SK), Výtvarníci : Otto Szabó (SK), Jozef Tóth (SK), Hudobný doprovod: János Vászonyi (HU), Lucas Zygmunt (PL),

Filmové vstupy: Palko Matia(SK) , Ondřej Szollos (CZ), Tanec: Magda Przybysz (PL), Streetart: Viktor Fehér (SK), Herci: Zuzana Psotková (SK), Jana Wernerová (SK), Silvia Donová (SK),

Fotograf/Technická podpora:Robert Farkaš (SK), Scénografia/Svetelný dizajn: Ján Jeník (SK), Grafický design: Jozef Tušan (SK)