FASBUK - predstavenie

"Ja neviem, jednoducho sme iba ľudia a koniec...To je začiatok a koniec všetkého. Si človek, rob chyby a dovoľ si to. To je celé. Preto platí, keď neojebeš iného, ojebeš sám seba... Takto to funguje proste!"

Predstavenie s použitím textu Jany Micenkovej "Veľký šváb na facebooku" oceneného v rámci súťaže "VEJK AP!2" a úryvku z textu A.P. Čechova “Čajka”.

Autor: Ľubo Burgr a NA PERÓNE
Hrajú: Peter Kočiš, Zuzana Psotková, Jana Wernerová
Dramaturgia: Ľubo Burgr a NA PERÓNE
Hudba: Ľubo Burgr a výber
Svetlo: Ondrej Balog
Zvuk: Palko Matia
Réžia: Ľubo Burgr

Inscenácia FASBUK ("Óda na divadlo") vznikla metódou kolektívnej tvorby ako výsledok pokusu inscenovať text ocenený v rámci súťaže "Vejk AP2!". Kombinácia hercov a režiséra priniesla v procese skúšania témy, ktoré tvorcov čoraz viac vzďaľovali od pôvodnej predlohy. Ako herci a neskôr spoluautori sme boli konfrontovaní so svojou túžbou hrať divadlo, ktoré reflektuje naše vlastné pocity a záväzkom interpretovať text, ktorý bol ocenený v súťaži. "Môj život v projektoch", tak by znela dnešná parafráza Stanislavského knihy "Môj život v umení" podľa tvorcov inscenácie FASBUK.

Premiéra: 22.12.2011, Akadémia ROVÁS Košice
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky.


“Inscenácia Fasbuk je autorskou mozaikou minipríbehov s výraznými pointami. Burgrova režijná koncepcia je vystavaná na dôraznom hereckom uchopení postavičiek a jednoznačnom textovom odkaze.

Diváci sa môžu tešiť na ucelenú generačnú výpoveď, dalo by sa povedať až spoveď o nás samých. To všetko však napriek tvrdosti vypovedaného a videného, jemne a láskavo.”

Hana Rodová recenzentka časopisu KOD - Konkrétne o divadle